Usługi BHP

Oferujemy pełen zakres usług bhp i ppoż.:

Kompleksowa obsługa firm w zakresie zadań służby bhp
Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej
Wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną ppoż. i prawa pracy
Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe)

SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ CENOWĄ DOSTARCZYMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

Firma może z Państwem współpracować w zakresie:

Pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.,
Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
Prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
Pomocy w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych),
Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
Zgłaszania firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
Uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy,
Pomocy w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnień higieny,
Kompleksowego wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
Oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
Pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
Obliczania wydatku energetycznego przy pracach fizycznych,
Szacunkowej ocenie obciążenia psychicznego pracowników.