Usługi BHP

Oferujemy pełen zakres usług bhp i ppoż.:

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zadań służby bhp
 • Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną ppoż. i bhp
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe)

SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ CENOWĄ DOSTARCZYMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

Firma może z Państwem współpracować w zakresie:

 • Pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.,
 • Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • Prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Pomocy w wykonywaniu pomiarów środowiska pracy (współpraca z akredytowanym laboratorium badań i pomiarów środowiska pracy),
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy,
 • Sprzedaż pełnego asortymentu bhp,
 • Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnień higieny,
 • Sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.