Szybki Kontakt:

telefon: 607 884 339, 607 884 544
e-mail: complexszkoleniabhp@gmail.com

ul. Paderewskiego 26/4
76-200 Słupsk

Home


tlo

Oferujemy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ (tzw. outsourcing) – w formie umowy stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

W ramach współpracy oferujemy:

1. Prowadzenie szkoleń wstępnych (przy przyjęciu do pracy).
2. Prowadzenie szkoleń okresowych dla wszystkich grup pracowniczych.
3. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznanie pracowników z jej wynikami.
4. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
6. Prowadzenie obowiązujących rejestrów.
7. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i Ppoż.
8. Pomoc w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i Ppoż.
9. Opracowania instrukcji do maszyn i urządzeń.
10. Pomocy w realizacji nakazów organów kontrolnych.
11. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
12. Informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach.
13. Organizowanie pomiarów środowiskowych.
14. Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
15. Pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu bhp i p.poż.